Partneri
Logo Darkwood

 PROIZVODI

Kamini Chazelles

Kamini Palazzetti

Ložišta Chazelles

Ložišta Palazzetti

Roštilji, pecane, krušne peći

Obloge kamina i materijali

Dekorativni kamen

PRIRODNI DEKORATIVNI KAMEN

Prirodni kamen je građevinski materijal koji se od davnina koristi za izgradnju objekata. To je vječan materijal o čemu svjedoče brojni kulturno-istorijski spomenici i građevine širom planete. U
današnje vrijeme, kamen, kao građevinski materijal, koristi se uglavnom kao agregat u proizvodnji betona, asfalta, i sl, a sve češće nalazi primjenu u zidanju i oblaganju zidova. Njegova neprolazna ljepota i mogućnost relativno lake obrade savremenim mašinama i alatima uz primjesu antičkog majstorskog duha čine da se kamen na velika vrata vraća u naše domove. Sve češće možemo da vidimo radove prirodnim kamenom u našem okruženju, bilo da se radi o stambenim, bilo o poslovnim objektima. U poslednje vrijeme na našim prostorima izražen je etno duh i potražnja za proizvodima od kamena se, iz godine u godinu, sve više povećava. Uvidevši ove trendove naša firma se, pored osnovne djelatnosti, fokusirala i na preradu prirodnog kamena i našim klijentima smo u mogućnosti ponuditi veliki izbor proizvoda od prirodnog kamena. U ponudi imamo isključivo kamen iz domaćih kamenoloma, svi naši proizvodi su atestirani od strane akreditovane institucije, sertifikovani, usklađeni sa normama EU u pogledu zaštite čovjekovog zdravlja i životne sredine. Takođe, proizvodi zadovoljavaju sve građevinske norme u pogledu kvaliteta.

Proizvodi su atestirani i sertifikovani od strane IMK RS, izvještaj br: 03-309/12-K. Karakteristike prirodnog dekorativnog kamena odgovaraju propisima po JUS B.B3.200. EN 1467 i kao takav može da se koristi za spoljna i unutrašnja oblaganja, za intenzivan pješački saobraćaj i za fasade objekata do 30 metara visine. Prirodni kamen je potpuno otporan na atmosferske prilike, so, UV zračenje i mehanička opterećenja za razliku od proizvoda napravljenih od betona, gipsa, poliestera i sličnih proizvoda – vještačkih imitacija prirodnog kamena. Po osobinama, bojama i obliku prirodnog kamena, kupci i dizajneri znaju da ne postoji ništa kao estetski izgled i prirodna ljepota pravog kamena. Birajući samo najljepše i najkvalitetnije stijene svojim kupcima smo u mogućnosti ponuditi klesani kamen za fasade, zatim lomljeni kamen za oblaganje podova, zidova, kamen za zidanje ograda, fontana, rezani kamen na dimenzije po želji – štanglice, razne mozaike i sl. Proizvodi su dostupni u više boja i oblika. Savremeni i tradicionalni načini obrade kamena daju nam velike mogućnosti u kreiranju obloge zida, bilo da se radi o enterijeru ili eksterijeru.

Dekorativni kamen